O’SMIRLAR RUHIY SALOMATLIGI: RAQAMLI DUNYODA XAVF VA IMKONIYATLAR

O’SMIRLAR RUHIY SALOMATLIGI: RAQAMLI DUNYODA XAVF VA IMKONIYATLAR

Авторы

  • J. Babayev Ташкентский государственный стоматологический институт
  • Sh. Kurbanniyazova Ташкентский государственный стоматологический институт

Ключевые слова:

depressiya, raqamli muxit, ruhiy salomatlik, psixozlar, suisid

Аннотация

Bugungi kunda McGorry va uning hamkasblari yoshlarning ruhiy salomatligini muhofaza

qilishni qayta tashkil etish va o’smirlar psixiatriyasini alohida fan sifatida shakllantirishkonsepsiyasini ilgari surishmoqda. Ular tomonidan taklif etilayotgan o’smirlar ruhiy salomatligi tizimi to‘rtta asosiy elementni o‘z ichiga oladi: a) birlamchi tibbiy-sanitariyayordami va jamoat joylariga o’smirlar ruhiy salomatligi xizmatlarini kiritish bilan profilaktikava erta yondashuvga urg‘u berish; b) yoshlar uchun qulay, jozibador va kamsitilishlardan xoli bo’lgan xizmatlar ; c) raqamli texnologiyalarning afzalliklarini oshirish, arzonligi ta’minlash va kengaytirilishi orqali, yoshlarning faolligini oshirish, ularni hamjihatlikdabirlashtirish; d) “Yangi o‘smirlik davridagi” miyaning uzoq vaqt shakllanish davrini va 25 yoshgacha bo‘lgan ruhiy kasalliklarning maksimal xavfi davrini qamrab olish uchun o’smirlaruchun ruhiy salomatlik xizmatlarining yosh oralig‘ini kengaytirish.

Библиографические ссылки

McGorry PD, Mei C, Chanen A va boshqalar. Jahon psixiatriyasi 2022 ; 21 : 61-76 .

NHS Digital. Angliyada bolalar va

Naslund JA, Aschbrenner KA, Araya R va boshqalar. Lancet Psixiatriya 2017 ; 4: 486- 500.

Kelly Y, Zilanawala A, Booker A va

yoshlarning ruhiy salomatligi. https://digital.nhs. uk /pabs/mhcypsurvey 17 3. McManus S, Gunnell D, Cooper C va boshqalar. Lancet Psixiatriya 2019;6:573- 81.

Bould H, Mars B, Moran P va boshqalar. Lancet 2019; 394:116-7.

Kessler RC, Angermeyer M, Entoni JC va boshqalar. Jahon psixiatriya 2007 ; 6: 168- 76.

boshqalar. EClinical - Medicine 2019 ;6:59 - 68.

Torous J, Bucci S, Bell IH va boshqalar. Jahon psixiatriya - xiatriya 2021;20:318-35 . 9. Alvarez-Ximenez M, Koval L, Schmaal L va boshqalar. Jahon psixiatriya 2021 ; 20 10. Ashurov, Z. Sh., Shadmanova, L. Sh., Babaev, J. S., & Ubaydullaeva, G. A. (2018). Tibbiyot talabalari populyatsiyasida chekish holati va spirtli ichimliklarni iste'molqilish bilan bog'liq tashvish va depressiya sindromi. Psixoterapiya va psixiatriyadagi psixososyal ishda (113-113-betlar)

Turaev Bobir Temirpulatovich, Sultonov Shohruh Khabibullaevich, Khayatov Rustam Batkrbekovich, & Abdurazakova Robiya Sheralievna (2021). Alkololizm va deprasiv buzulishlarning qo'shimchiligini diagnostikasi va davolasi. Fan va taʼlim axborotnomasi, (4-2(107)), 26-30.

Gopurova, G. F. va Sultonov, Sh. X. (2019). Ayollarda homilatlik davridagi psixo-

qo'llanilishi. PSIXOLOGIYA” jurnali.- Buxoro, 157-162.

Shadmanova, L. Sh., Matyakubova, M. K., Xamdamov, Sh. I., Rahmonov, O. R., Babaev, J. S., & Qurboniyozova, Sh. K. (2018). Klimakterik davraniyda alkoolizm dan aziyat chekayotgan ayollarda affektiv buzulishlarning xususiyatlari. Rus psixoterapiyasi va psixologiyasi antologiyasida (92-96-betlar).

Khabilov N. L., Usmonov F. K., Mun T. O. Аssessment of changes in the quality of

emotsional o'zgarishlarning xususiyatlari

(DEpressiya ustunligi bilan). Fan va ta’limni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarida (201-206-betlar).

Qo‘chqorov, U. I., ZSh, A. va ShKh, S. (2009). Geroinga qaramlikda noofenning samaradorligi. Likarsning ka sprava, (7-8), 69-73.

Kuchimova, Ch. A., Xodjaeva, N. I. va Sultonov, Sh. X. (2020). Depressivespectrum doirasidagi affektiv kasalliklarning tizimi van nosological yordam usullari.

Sultonov, Sh. X. va Razikova, G. (2012). Ko'knori bilan og'rigan bemorlarda immunitet tizimining individual tarkibiy qismlarining funktsional holatini klinik baholash. Aspirantura shifokori, 50 (1.5), 701-706.

Shamsiev, A. T., Kaminskiy, V. V. va Xodjaeva, N. I. (2008). Qoldiq shizofreniya bilan og'rigan bemorlarda serebrolizinning yuqori va past dozalarini qo'llashning

life of patients with dentition defects before and after prosthetics and dental implantation using an implant implant. uz. – 2022.

Qo‘chqorov, U. I., Sultonov, Sh. X., &

Xodjaeva, N. I. (2009). Geroinga qaram bo'lgan bemorlarda nevrozga o'xshash kasalliklarni davolash. PhD talabasi, (3), 236.

Ashurov, Z. Sh., Sultonov, Sh. X., & Xodjaeva, N. I. (2009). Ayol alkogolizmining kognitiv buzilishlarini tuzatish. Aspirantura shifokori, 30(3), 219-224.

Babaev, J. S., & Ashurov, Z. Sh. (2019). Engil oligofreniya bilan og'rigan bolalar va o'smirlarda kognitiv buzilishlarni har tomonlama baholash. Rus psixoterapiyasi va psixologiyasi antologiyasida (114-115- betlar).

Khabilov N. L. et al. The Study of Structural Changes in Bone Tissue of Alveolar Process of Jaws in Experimental Animals after Implantation of a New

qiyosiy tahlili. Xalqaro Nevrologik jurnal, (5), 34-37.

Xodjaeva, N. I. va Shamsiev, A. T.

(2007). Geroinga qaram bemorlarda terapevtik davomiyligiga ta'sir qiluvchi Nevrologiya., (1), 42.

bo'lgan remissiya omillar.

Sakellion, D. N., X, S. S., X, A. U. va Irgashev, D. S. (2020). Klinik gipnoz va uning giyohvandlikni davolashda

Construction of Dental Implant from Titanium Bt-1.00 Developed in Uzbekistan //European Medical, Health and Pharmaceutical Journal. – 2015. – Т. 8. – No. 1.

Dadabayeva M. U. et al. Changes in the oral cavity in patients with chronic kidney disease //Current approaches and research of the XXI century–2020. Editura “Liceul. – 2020. – С. 68-71.

Загрузки

Опубликован

2023-05-17
Loading...